НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Наша компанія працює в чотирьох основних напрямках

Цукрова промисловість

Розробка і виробництво устаткування для цукрового виробництва

Спиртова промисловість

Розробка і виробництво обладнання для виробництва спирту

Системи автоматизації технологічних процесів і виробництв

Розробка, виготовлення та програмування систем АСУ ТП

Теплосилове господарство

Розрахунок, розробка та виробництво обладнання теплосилового господарства

Власне виробництво

Проектування і виготовлення виробів різного призначення